Nederlandse Ambassade in Oslo, Noorwegen

Fraude met loterijen

Heeft u een brief of e-mail ontvangen waarin u, na een kleine vergoeding, grote sommen geld in het vooruitzicht worden gesteld?

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat deze verzoeken met grote waarschijnlijkheid frauduleus van aard zijn. De ambassade heeft talrijke vragen ontvangen over de rechtmatigheid van dergelijke verzoeken. Per brief of e-mail worden grote sommen geld in het vooruitzicht gesteld in ruil voor de betaling van bepaalde voorschotten, transactiekosten, douanerechten, etc. In sommige gevallen betreft het een mededeling dat men een loterijprijs zou hebben gewonnen. Volgens de brieven of e-mails worden de financiële of andersoortige transacties geïnitieerd door ondernemingen die in Nederland of een ander Europees land gevestigd zouden zijn.

Deze vorm van fraude manifesteerde zich voor het eerst in de jaren 80 van de vorige eeuw in West-Afrika. Deze oplichtingspraktijken zijn dermate wijdverspreid dat zij bij nationale en internationale wetshandhavingsautoriteiten inmiddels bekendstaan als "Nigerian bank fraud", "Nigerian advance fee-fraud", "419-fraud", etc. De fraude waarbij de suggestie wordt gewekt dat een een loterijprijs is gewonnen vormt een aparte categorie, maar is in opzet vergelijkbaar.

Een aantal gemeenschappelijke kenmerken van een "advance fee-fraude" zijn:

 • Er is sprake van een som geld (of producten), van legale of illegale herkomst, afkomstig van of uit een loterij, een investeringsplan, olie, een legaat, onroerend goed, een faillissement, etc. die beschikbaar komt indien de ontvanger vooraf bepaalde vergoedingen betaalt die samenhangen met de vrijgave van het geld (of de producten).
 • Om de transactie in gang te zetten, moet de ontvanger contact opnemen met een functionaris van de onderneming die in Nederland (of een ander Europees land) gevestigd zou zijn.
 • De ‘functionaris’ moet per (mobiele) telefoon worden benaderd; een nummer in Nederland begint altijd met 0031 (06)…….
 • Pogingen om de betrokken ondernemingen en adressen te verifiëren in een gouden gids of bij de Kamer van Koophandel lopen op niets uit.
 • Voor de afwikkeling van de transactie en betaling van de "advance fee" wordt men veelal uitgenodigd naar Nederland te reizen.

Indien u vermoedt dat u benaderd wordt voor deelname aan dergelijke praktijken, neemt u dan het onderstaande advies ter harte.

 • Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het niet waar.
 • Negeer dergelijke brieven of e-mails.
 • Verstuur nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of rekeningnummer.
 • Betaal nooit vooruit.
 • Ga niet in op uitnodigingen om naar een ander land te komen. Dit kan behalve financiële schade resulteren in een overval of zelfs ontvoering (met dodelijke afloop), in bijvoorbeeld Nigeria of Zuid-Afrika, dan wel in arrestatie omdat u zich heeft ingelaten met verboden activiteiten (het Nigeriaanse artikel 419).
 • Wees voorzichtig met cheques. De kans is zeer groot dat door Nigerianen aangeboden cheques vals of vervalst zijn.
 • Laat u goed voorlichten door banken, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassades, etc. voordat u zaken gaat doen in West-Afrika.
 • Let erop dat veel valse websites van banken en beveiligingsbedrijven worden gebruikt om de oplichtingspraktijken te ondersteunen.

Indien u na het lezen van deze informatie nog steeds twijfelt aan de aard van het verzoek, kunt u telefonisch contact opnemen met de ambassade via nummer 00 47 23 33 36 00.

Indien u slachtoffer bent geworden van deze oplichtingspraktijken kunt u daarvan aangifte doen bij de politie in uw woonplaats. Dus eventueel bij de Noorse politie indien u in Noorwegen woont. Daarnaast kunt u een melding doen van het misdrijf bij de KLPD in Zoetermeer. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: cees.schep@klpd.politie.nl. Vermeldt u in uw e-mail wie u bent en wat er precies is voorgevallen. Wilt u graag meer informatie of telefonisch iemand spreken, dan kunt u contact opnemen met de KLPD via (+31) 79 345 89 02.

De KLPD ontvangt een dermate groot aantal meldingen dat in veel gevallen geen ontvangstbevestiging verstuurd wordt. Als u dit wel op prijs stelt, kunt u dat aangeven in uw e-mail. Houdt u er rekening mee dat het door de werkwijze van de oplichters (gebruik van internet, mobiele nummers, valse adressen en namen) in veel gevallen uiterst moeilijk is om daders te traceren of geld van gedupeerden terug te vinden.