Nederlandse Ambassade in Oslo, Noorwegen

Aanvragen reisdocument in Noorwegen

Hoe vraag ik een Nederlands reisdocument aan in Noorwegen?

Op de ambassade in Oslo kunt u terecht voor het aanvragen van een paspoort en/of ID-kaart. Hiervoor dient u een afspraak te maken via het afsprakensysteem. Na het maken van de afspraak ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een link naar een document met informatie over de vereiste documenten, het online aanvraagformulier en de eisen voor de pasfoto's.

Welke documenten moet u overhandigen bij de aanvraag?

Voor elk soort aanvraag bestaat er een checklist met wat er overlegd moet worden i.v.m. die specifieke aanvraag. Als u een afspraak maakt via het afsprakensysteem krijgt u van ons een e-mail met informatie over alle mee te nemen documenten. Hieronder vindt u ook een overzicht van de belangrijkste Noorse documenten die gevraagd worden bij een paspoort-of ID-kaartaanvraag.

Bewijs van inschrijving in het Noorse bevolkingsregister

Bij elk aanvraag dient een 'utskrift av registrerte opplysninger (i Det sentrale folkeregister)' overlegd te worden. Dit uittreksel dient op naam van de aanvrager te worden opgevraagd en mag niet ouder dan 12 maanden zijn. U kunt dit telefonisch bestellen bij skatteetaten, tel: 80080000 keuze 3 of via deze website.

Geboorteakte

Bij een aanvraag voor een minderjarige dient altijd een originele geboorteakte overlegd te worden. Indien de aanvrager in Noorwegen is geboren is dit Noors fødselsattest, maximaal 12 maanden oud. Let er op dat, naast de namen van het kind, ook de namen van de ouders op het fødselsattest staan vermeld.

Bij een eerste aanvraag* voor een paspoort of en Nederlandse ID-kaart moet een geboorteakte uit Noorwegen altijd gelegaliseerd zijn. Dit laat u doen bij de fylkesmannen (voor adressen zie www.fylkesmannen.no) door middel van een apostillestempel.

Indien de geboorteakte uit Nederland komt, hoeft deze niet gelegaliseerd te zijn maar dient wel in origineel overlegd te worden.

Indien de aanvrager in een derde land geboren is, moet de originele geboorteakte gelegaliseerd en zo nodig vertaald zijn door beëdigd vertaler. Hoe een document gelegaliseerd kan worden, is afhankelijk van waar (in welk land) het afgegeven is. 

* Een eerste aanvraag van een Nederlands reisdocument: indien de aanvrager nog niet eerder een Nederlands reisdocument heeft gehad, ook niet eerder in het Nederlandse paspoort van een van de ouders bijgeschreven heeft gestaan.

Huwelijksakte

De Noorse huwelijksakteakte is het vigselsattest. Een Noorse huwelijksakte moet gelegaliseerd te zijn. Dit laat u doen door de fylkesmann (voor adressen zie www.fylkesmannen.no) door middel van een apostillestempel.

Indien de huwelijksakte uit Nederland komt, hoeft deze niet gelegaliseerd te zijn maar dient wel in origineel overlegd te worden.

Indien het huwelijk in een derde land voltrokken is, moet de originele huwelijksakte gelegaliseerd en zo nodig vertaald zijn door beëdigd vertaler. Hoe een document gelegaliseerd kan worden is afhankelijk van waar (in welk land) het afgegeven is. 

Erkenning van vaderschap

Indien de ouders van een kind niet getrouwd zijn en het kind in Noorwegen is geboren, dient u bij een eerste aanvraag de Noorse Bekreftesle på registrert foreldreansvar, te verkrijgen bij het folkeregister, te overleggen, ook voorzien van een apostillestempel .

Toestemming afgifte Nederlandse reisdocument aan minderjarige

Gezaghebbende(n) moeten altijd toestemming geven voor de afgifte van een paspoort aan een minderjarige. Een Nederlandse ID-kaart kan zelfstandig aangevraagd worden vanaf 12 jaar, maar voor minderjarigen onder 12 moet toestemming gegeven worden door gezaghebbende(n). De gezaghebbenden zijn de ouders en/of voogden van het kind.

Gezaghebbende(n) kunnen op twee manieren toestemming geven:

  • De gezaghebbende(n) verschijnen bij de aanvraag samen met de minderjarige, zetten handtekening(en) op aanvraagformulier en overleggen eigen originele paspoorten ten tijde van de aanvraag, OF;

  • De niet verschijnende gezaghebbende(n) vullen toestemmingsverklaring(en) in en geven deze mee voor de aanvraag, samen met gelegaliseerde kopieën van paspoorten (houderpagina´s) van beide gezaghebbenden. Een gelegaliseerde kopie betekent dat het een kopie conform origineel is.

  • Als alleen de vader of alleen de moeder het gezag heeft over het kind dan dient hiervan een bewijsstuk te worden meegenomen (rechterlijke uitspraak, bewijsstuk van het folkeregister).

Wanneer en waar kan ik een aanvraag voor reisdocument indienen?

Een Nederlands paspoort en identiteitskaarten kunnen aangevraagd worden bij de Nederlandse ambassade in Oslo.
U dient hiervoor een afspraak te maken via ons online afsprakensysteem.

U kunt ook een reisdocument aanvragen op Schiphol en bij een aantal Nederlandse gemeenten. Kijk hier voor meer informatie.

Waar kan ik een correcte pasfoto laten maken?

Bij Japanfoto, Bogstadveien 23, Oslo en bij Sturlason, Stortingsgaten 22, 0160 in Oslo (tel. 22424122, e-mail:  fotograf@sturlason.no, website: www.sturlason.no) zijn de vereisten voor een Nederlandse pasfoto bekend.

Deze fotografen zit op loopafstand van de ambassade zijn vanaf 10.00 uur geopend.

Hoe lang duurt het voordat het nieuwe reisdocument klaar is?

Vanaf het moment dat de aanvraag compleet bij de ambassade is aangeleverd duurt het 4 weken voordat het paspoort klaar is. In uitzonderlijke gevallen kunt u gebruik maken van een spoedprocedure, dan is het reisdocument na ongeveer een week klaar. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Onder bepaalde omstandigheden kan een noodpaspoort (Laissez-Passer) worden aangevraagd. Dit is een tijdelijk document dat beperkt geldig is. Dit kunt u normaal gesproken binnen 24 uur krijgen. Niet alle landen accepteren een Laissez-Passer.

 

Moet ik in persoon aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van mijn reisdocument?

De aanvrager moet altijd in persoon de aanvraag bij de ambassade indienen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Het nieuwe reisdocument hoeft niet persoonlijk worden opgehaald, overleg dit tijdens het indienen van de aanvraag.

 

Kan mijn nieuwe reisdocument worden opgestuurd?

Indien u beschikt over een ander identiteitsbewijs dan heeft u de mogelijkheid om het nieuwe reisdocument opgestuurd te krijgen. Het reisdocument wordt dan per aangetekende post opgestuurd en kan na legitimatie worden opgehaald bij het postkantoor. Voor deze service betaalt u de portokosten, 155 NOK.

 

Wat houdt het legaliseren van een document in?

In sommige gevallen wordt er bij de aanvraag van een reisdocument een gelegaliseerd document gevraagd.

  • Een Noors document is gelegaliseerd wanneer dit is voorzien van een zogenaamde ‘Apostille stempel’. Deze is te verkrijgen bij de fylkesmann. De afgevende instantie dient het af te gegeven document eerst te hebben gestempeld en ondertekend voordat de fylkesmann deze kan legaliseren.
  • de adressen van de fylkesmann kunt u vinden via de website www.fylkesmannen.no
  • Akten die niet zijn opgemaakt in Nederland of Zweden, dienen te worden gelegaliseerd volgens de juiste legalisatieprocedure. Indien de akte vertaald moet worden, dient dit gedaan te worden door een beëdigd vertaler.
  • Een gelegaliseerde kopie, oftewel kopie conform origineel genoemd, kan ook verkregen worden bij een Notarius Publicus of bij de politie.

 

Kan ik mijn naam veranderen in het reisdocument?

Een naamswijziging vastgesteld door de Noorse autoriteiten wordt niet automatisch overgenomen naar Nederlands recht. Eén van de uitzonderingen hierop is wanneer iemand als gevolg van een huwelijk in Noorwegen een andere achternaam heeft aangenomen. Deze naamswijziging dient dan op de Noorse huwelijksakte vermeld te staan onder: navn etter vigsel.  Informatie over alle andere naamswijzigingen vindt u hier.

Moet ik betalen voor een nieuw reisdocument?

Een nieuw reisdocument is niet gratis. De tarieven zijn afhankelijk van de wisselkoers. In de lijst van consulaire tarieven vindt u de huidige tarieven in euro's. Graag met een bankkaart betalen in Noorse kronen.